Trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đã đạt đạt 122,72 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Cụ thể, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 6-2019 ước tính đạt 21,6 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng 5-2019.

Đối với quý II-2019, kim ngạch xuất khẩu ước tính đạt 63,86 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2018 và tăng 8,5% so với quý I-2019.

Có 11 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD trong quý II-2019, chiếm tỷ trọng 73,6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, mặt hàng điện thoại và linh kiện dẫn đầu với 11,4 tỷ USD, chiếm 17,8% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 36,82 tỷ USD, tăng 10,8%, chiếm 30% tổng kim ngạch xuất khẩu. Có 22 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 86,9% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu hầu hết các mặt hàng trong nhóm hàng nông, lâm, thủy sản tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm trước. Riêng xuất khẩu rau quả và sợi dệt có tín hiệu tốt khi lần đầu tiên 6 tháng đầu năm đạt mức trên 2 tỷ USD.

PL&XH