9 tháng, thu hút FDI đạt 26,16 tỷ USD

Động lực tăng trưởng mới cho Vinamilk